Monthly Archives: July 2012

Millä Suomi twiittaa?

Vielä kerran suomenruotsalaisen ja suomalaisen tweettailun eroista ja yhtäläisyyksistä.

Twitter-klienttien Top4-järjestys on sama, mutta suomenruotsalaisilla Twitter for iPhone on selvästi suositumpi kuin TweetDeck. Suomenkielisten käyttämien klienttien kirjo taas on paljon suurempi. Testaillaanko siellä enemmän uutta? Jaetaan aineistoa enemmän suoraan muista lähteistä? Vertailuaineistojen koko on sama (n. 12000 tweettiä), mutta aineistot eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään, koska suomalaisia on 20 enemmän. Mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän erilaisia klienttejä, luultavasti.

Suomalaisten Top 5:

  1. Twitter.com
  2. Twitter for iPhone
  3. TweetDeck
  4. Twitter for iPad
  5. Tweet Button (suomenruotsalaisilla 8.)

ja suomenruotsalaisten:

  1. Twitter.com
  2. Twitter for iPhone
  3. TweetDeck
  4. Twitter for iPad
  5. Twitter for Android (suomalaisilla 9.)

Pistekaavioiden ulkoasussa on runsaasti toivomisen varaa, mutta yleiskuva erottunee: suomalaiset (PDF) ja suomenruotsalaiset (PDF). R-koodi klienttitiedon hakuun ja käsittelyyn.

Top twittrare

Här är svenskfinlands bästa twittrare, meddelade Yle X3M idag. Fint! För jämförelsens skull bedrev jag nu lite hembakad text mining också med tweeps av de här 80 personer. Urvalets storlek är detsamma som förr: 200 per person.

AFAIK så finns det ingen officiell Twitter list. Därför kunde jag inte direkt använda den gamla koden utan måste först plocka ut namn ur den ovannämda websidan.

Klustren ser en smula olika ut här än i den finska. Med mina helt amatörmässiga 3D text mining glasögon kan jag urskilja en aning mera variation i ordförråd. Men, det kan helt enkelt bero på hur det svenska språket är uppbyggt (och hur R och dess tm paket manipulerar text), och inte säga någonting alls om våra inhemska, svenskspråkiga Twitter-vänner. Artiga och vänliga tweeps här också.

Två personer tycks vara särskilt flitigt refererade, vilket tyder också på aktivt personligt twittrande: Peppe Öhman (peppepeppepeppe) och Sandra Eriksson (sandraeeriksson).